A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON VÂN CÔN B

 

Số: 08  /KH-MNVCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

Vân Côn, ngày 7 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh trường mầm non Vân Côn B năm học 2019 - 2020

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn  cứ công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Công văn số 30/PGD&ĐT ngày 01/2/2019  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020;

Căn cứ vào Kế hoạc số 141/KH-UBND huyện Hoài đức ngày 7 tháng 05 năm 2019 Kế hoạc tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Hòa Đức;

Trường Mầm non Vân Côn B xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

I. Mục đích:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng  quy chế đúng quy định, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục thực hiện chủ trương “4 rõ” : Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh và “ Ba tăng, ba giảm”: tăng qui mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp. Ba giảm: Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn. Để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục.

  4. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày. Tăng số trẻ được nuôi dưỡng tại trường lên 95%.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

II. Yêu cầu:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh

2. Tuyển sinh đúng thời gian quy định.

3. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG:

1) Phương thức và đối tượng

- Phương thức: Xét tuyển

- Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn thôn Phương Quan, Vân Côn và thôn Cù Sơn của xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. (Chưa ra lớp)

2) Độ tuổi dự tuyển:

Trẻ đủ 24 tháng tuổi (2 tuổi) đến 60 tháng tuổi (Trẻ 5 tuổi).

3) Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn xin học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu (Kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã; 

4) Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 6/7/2019 tuyển sinh trực tuyến

- Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019: Tuyển sinh trực tiếp.

- Sau ngày 18/7/2019 Tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu và được Phòng GD&ĐT cho phép từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019)

5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

          * Tuyển bổ sung:

 

Dự kiến kế hoạch tuyển bổ sung

Địa bàn

tuyển sinh

Bình quân  học sinh/lớp

Số lớp

Tuyển bổ sung

 

 

04 lớp: 2 tuổi

80

 

29.7 trẻ

04 lớp: 3 tuổi

26 trẻ

Thôn Phương Quan, Cù Sơn, Vân Côn của xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội

28.7 trẻ

04 lớp: 4 tuổi

06 trẻ

28.7 trẻ

05 lớp: 5 tuổi

 08 trẻ

28.8 trẻ

Tổng cộng: 17 lớp

120 trẻ

30 trẻ

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Phân công trách nhiệm:

1) Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

- Chịu trách nhiệm chung, cuối cùng trước Phòng GD&ĐT và UBND xã Vân Côn về công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên của Hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo các qui định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị cho Hội đồng tuyển sinh làm việc

- Thực hiện công khai công tác tuyển sinh theo qui định.

- Thực hiện chế độ báo cáo về phòng GD&ĐT đúng qui định

2) Các thành viên của Hội đồng tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

          - Chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc làm được phân công thực hiện

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng các qui định.

II. Chế độ báo cáo:

- Ngày 10/5/2019: Nộp kế hoạch tuyển sinh

- Ngày 20/7/2019: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh.

- Ngày 26/7/2019: Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT;
  • UBND xã Vân Côn;
  • Ban chỉ đạo;

            -     Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Sinh

 

                                                                               

UBND Xà VÂN CÔN

( Ký và đóng dấu)

 

PHÊ DUYỆT CỦA

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ĐỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng trước : 645